Proxenta Uvod O projekte Proxík Pre škôlky Foto Video Na stiahnutie Kontakt

MATERSKÉ ŠKOLY

Vážená pani riaditeľka,

Proxíkova euroakadémia je celoslovenský osvetový vzdelávací projekt, určený primárne pre deti predškolského veku. Jeho cieľom je hravou a zaujímavou formou deti naučiť, prečo si majú peniažky vážiť a šetriť, ako aj to, že následne treba dobre porozmýšľať, na čo ich použijú. A my sa snažíme deti motivovať, aby peniažky míňali na správne a dobré veci. Ako napríklad na cestovanie, kúpu hudobného nástroja a mnohé ďalšie osožné veci alebo činnosti.

V priebehu roka dostane vaša škôlka postupne niekoľko zásielok, ktoré budú k aktuálne zaslanej pesničke obsahovať:
 - DVD s videoklipom pre každú triedu materskej školy,
 - CD s pesničkou pre každú triedu materskej školy,
 - pracovnú sadu k danej téme, určenú na prácu s deťmi,
 - text a noty k pesničke,
 - pracovné listy k danej téme, určené na prácu s deťmi.

Budeme radi, ak ich pri práci s deťmi využijete a pomôžu vám im vysvetliť, prečo si treba peniažky vážiť a šetriť. A nielen to. Veríme, že vám naše pesničky a videoklipy hravou a veselou formou pomôžu pri vzdelávaní aj v rámci témy, o ktorej daná pieseň hovorí. Ako napríklad pri pesničke Proxík a cestovanie deti spoznajú zvieratká, ktoré žijú a sú typické pre daný kontinent či časť sveta. Alebo pri pesničke Proxík a hudobné nástoje sa naučia, do akých skupín delíme hudobné nástroje, ako aj to, ktorý hudobný nástroj kam patrí. A tu zďaleka nekončíme, pesničiek a videoklipov bude ešte omnoho viac.

Všetky materiály, určené pre prácu s deťmi, nájdete aj na tejto webstránke v sekcii Na stiahnutie. Táto sekcia bude postupne dopĺňaná o materiály k ďalším pesničkám, tak ako vám budú chodiť zásielky do škôlok.

Všetky pesničky nájdete na tejto stránke aj na stiahnutie vo formáte MP3. Sú umiestnené v pesničkovej časti, v pravej časti webstránky, a to vždy nad videoklipom k danej pesničke.

Budeme radi, ak nám k pesničkám alebo materiálom pre škôlky napíšete svoje postrehy, čo sa vám páči či nepáči, čo by ste ešte prijali, aké ďalšie témy by vás potešili, ako aj to, čo by vám pri práci s deťmi pomohlo. Napísať nám môžete na e-mailovú adresu proxik@proxenta.sk.

Ďakujeme a veríme, že sa nám spoločnými silami podarí naše deti naučiť si peniažky vážiť a zároveň strávite s  pesničkami a videoklipmi mnoho pekných chvíľ.

Tešíme sa na spoluprácu!

Váš Proxík tím

Proxík a cestovanie Proxík a hudobné nástroje Proxík a športová výbava a ďalšie...